Nummer 16, °1974

Twee handenvol
lonken

zij duizelt
een paar wervels

naar beneden
in anticip
atie

in gedachten
zinkt ze de nagels al

klauwt krols
en wordt dan
de trilling

wervelend
stort ze zich
zonder

Hij barst voorbij Venus’ valdeur
claimt zijn maal
dat hem in achtvoud was beloofd
en doet zich in zijn zijden tunnel
tegoed aan haar honger

terug