stof tot nadenken

In elkaars evenbeeld alleen
vonden ze
troost en de bevestiging
dat het lijden van de ander
gemaakt was uit hetzelfde sterrenstof.
Ze ontkenden het bestaan van sterren
onder sluiers en
gingen toen naar bed
in gedachten alleen
als kinderen bang voor het donker
terwijl naast hun hoofdkussen
een gesluierde vrouw
versteende gebeden prevelde.

terug